นักศึกษาเข้าสอบ N-NET 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

⇒  ภาคเรียนที่ 1/2565

⇒  ภาคเรียนที่ 2/2564

⇒  ภาคเรียนที่ 1/2564

⇒  ภาคเรียนที่ 2/2563

  ภาคเรียนที่ 1/2563