ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

  

ภาพบริเวณภายนอกอาคาร กศน.อำเภอปราสาท

              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ช่องจอม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้นำท้องถิ่น กลุ่ม อสม. ในพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

           เมื่อปี พ.ศ.2538 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปราสาท ซึ่งได้ใช้อาคารหลังเก่าจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท เมื่อปี พ.ศ.2539 ได้ปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพดี เนื้อที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ด้านหน้าติดกับที่ว่าการอำเภอปราสาท ด้านข้างติดกับ สำนักงานที่ดิน และห้องสมุดประชาชนอำเภอ ห่างจากเมืองสุรินทร์ 28 กิโลเมตร

 

ภาพบริเวณภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท

 

ภาพบริเวณภายในห้องประชุม กศน.อำเภอปราสาท

ภาพบริเวณภายในสำนักงาน กศน.อำเภอปราสาท