ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และน้อมรำลึก 

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์