วันที่ 24 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท และบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินการจัดโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 2564 ณ พื้นที่ทั้ง 18 ตำบล ของอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์