วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 นางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท และบุคลากร กสน.อำเภอปราสาท ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน " ณ ตลาดคลาดเทศบาลตำบลกังแอน ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์