กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบทั้ง 6 สนามของ กศน.อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์