วันที่ 2 เมษายน 2563 นางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาทพร้อมด้วย คณะบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท จัดโครงการ "วันรักการอ่าน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี