วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ไตรมาส 3-4) ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มโซนสุรินทร์ภักดี โดยผ่าน Microsoft Teams ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์