วันเสาร์ที่ 2 และ วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กศน.อำเภอปราสาท นำโดย นางอรสา สุภารี ผอ. กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วย บุคลากร กศน.ได้ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบ ทั้ง 18 ตำบล ในการนี้ นางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท ได้นิเทศติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการคุมสอบ บุคลากร ในการดำเนินการสอบในครั้งนี้ ณ สนามสอบทั้ง 18 สนามสอบ