นพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์” เชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย กิจกรรมเชื่อมโยงอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) โดยในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นประธานในโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์