วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท ได้มอบหมายให้ นางวราลี จันทร์งาม และนางสาวพิชาภัค มีมาก ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ มาเป็นประธานในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์