วันพฤสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท เข้าร่วมการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงาน กศน. มาเป็นประธาน ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ