วันเสาร์ที่ 4 -5 มีนาคม พ.ศ.2566 นางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาทดำเนิน “การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติ จาก นางศิริพร มีพร้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท ที่ได้มานิเทศ และให้กำลังใจ คณะครู,นักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ณ สนามสอบโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา,สนามสอบโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา,สนามสอบโรงเรียนตานีวิทยา,และสนามสอบโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)