วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 นางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วย บุคลากร กศน.ร่วม​ประชุม​ “โครงการเสวนาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565” โดยได้รับเกียรติจากนาย สุทิตย์ ขิมทอง ประธานกรรมการสถานศึกษา มาเป็นประธานฯ โดยมีตัวแทนองค์กรนักศึกษา กศน. ร่วมประชาสัมพันธ์ในการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กศน.อำเภอปราสาท เพื่อระดมทุนปรับปรุงอาคารและจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นี้ ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์