วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 นางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอปราสาท เข้าร่วมพิธีทำบุญที่ว่าการอำเภอปราสาท โดยมีนายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอปราสาท มาเป็นประธาน ณ ห้องสุขบทที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์