วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ "ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา กศน.อำเภอปราสาท"ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป